Phân tích giá trị Stratis – STRAT – Nền tảng phát triển
Xin chào các bạn. Tiếp theo chuyên mục phân tích giá trị các đồng tiền ảo, ứng viên hôm nay của chúng ta là STRATIS (STRAT). Mình đã xem qua nhiều ứng viên: Ripple, Monero, SYS, XEM, Golem… nhưng thấy STRATIS là tiềm năng nhất. Nên mình quyết định viết ngay một bài về STRATIS.… (13 comments)