Xin chào mọi người, có nhiều bạn nhắn tin mình sao không post bài mới. Thật ra là những tháng vừa qua mình tập trung bên blog về chứng khoán của mình nhiều thời gian hơn bên đây nên đã bỏ bê blog này. Mình thấy trong thị trường này không có gì mới cả,… (0 comment)