Xin chào mọi người, có nhiều bạn nhắn tin mình sao không post bài mới. Thật ra là những tháng vừa qua mình tập trung bên blog về chứng khoán của mình nhiều thời gian hơn bên đây nên đã bỏ bê blog này. Mình thấy trong thị trường này không có gì mới cả,… (0 comment)

Black Friday – Digistar giảm giá 80% hosting
Đến hẹn lại lên. Năm nay Digistar chốt quả 80% cho hosting khi đăng ký mới. Quá đã luôn  Chương trình diễn ra trong 3 ngày: 24/11/2017 – 26/11/2017   Quy định Chương trình: Khách hàng là Đại Lý có thể tham gia tuy nhiên sẽ không được áp dụng đồng thời với chính sách giảm… (0 comment)